DEBEN BHATTACHARYA - KRISHNA IN SPRING (CD + DVD)

Dit is het tweede volume in de “Musical Explorers”-reeks van het Engelse Arc Music-label, waarin, onder curatorschap van Simon Broughton, de hoofdredacteur van “Songlines Magazine”, de veldopnames van onder anderen Deben Bhattacharya, in klank én in beeld opnieuw beschikbaar gemaakt worden voor het publiek. Het gaat hier om opnames uit 1954 en 1968 en de gemeenschappelijke factor tussen de acht raga’s en liederen is de god Krishna, die eigenlijk de reïncarnatie is van Vishu, één van de goddelijke drie-eenheid in het Hindoeïsme, waar, naast Vishnu, ook Brahma en Shiva deel van uitmaken.

Overal in India wordt Krishna, aan wie toegeschreven wordt dat hij, vanuit zijn goddelijke troon, de mensheid overschouwt en van tijd tot tijd ingrijpt, als ’s mensen gedrag een beetje de pedalen dreigt te verliezen, het hele jaar door geëerd, maar bijzonder in de lente, is er veel aandacht voor deze godheid, aan wie traditioneel alle kinderen ter zegening worden opgedragen, maar net zo goed zijn de lentefeesten bij de Hindoes het equivalent van onze carnavalsdagen: complete vrijheid om te doen en te laten wat je wil, met inbegrip van het spotten met de medemens, elkaar met modder insmeren en elkaar natspuiten met toestelletjes die verdacht veel op onze fietspompen lijken. Bij dit soort feesten hoort uiteraard muziek en de CD verzamelt dus acht van die dansen, raga’s en gezangen.

De bijhorende DVD bevat dan weer een 30 minuten durend filmpje uit 1969, waarin Bhattacharya uitlegt wat er gaande is en welk het belang is van de god Krishna. Dat de film al in kleur gemaakt werd, mag, bijna vijftig jaar a datum, misschien een beetje verbazing wekken, maar het is alleszins één van de redenen waarom de reportage, al is de bevolking van India sinds de opname in aantal verdubbelt, toch haar actualiteitswaarde behoudt en het bekijken waard blijft. Dat de diepste menselijke gevoelens als verdriet en vreugde, nauw met religie verbonden zijn, mag blijken uit de beelden die je, als westerse, niet Hindoe-kenner, grote ogen laten trekken, net zoals je als niet-Aalstenaar nooit echt het carnavalsgevoel zult begrijpen…

CD en DVD samen mogen dan een product vormen, dat allicht nooit massale verkoopcijfers zal kennen, toch is dit gevonden vreten voor bibliotheken allerhande én voor liefhebbers van wereldmuziek, die toen nog gewoon traditionele muziek” heette. Voor de prijs hoef je ’t alvast niet te laten en dit tweede deel kan zonder blozen naast voorganger “Colours of Raga” van een paar maanden geleden staan.

(Dani Heyvaert)

Artiest info
Website  
 

Label: ARC