‘STIJN MEURIS "TIRADE" @ AB BRUSSEL, 22/12/16

Genoeg is genoeg, erover is erover: Stijn Meuris is boos en dat zullen we geweten hebben. Dat Stijn als ex-journalist en zanger een goede verteller is met een kritische, oprechte mening, weten we al langer, maar vandaag kookt zijn potje frustraties over. Zijn boosheid vloeit voort uit teleurstelling in onze verkozenen van het volk, de politici, mensen waarvoor hij ooit een mateloos respect had en bewonderde voor hun idealen, moed en inzet en die zouden moeten opkomen voor het welzijn van elke burger. Vandaag lijkt deze droom als een zeepbel te zijn uiteengespat. Hij klasseert ze allemaal in hetzelfde laatje van schoften voor wie alles gepermitteerd lijkt te zijn en die minachtend neerkijken op het gepeupel door wie ze verkozen zijn.

Na enkele geslaagde try-outs, presenteert Stijn Meuris ons vanavond in een uitverkochte AB, voor de eerste maal officieel zijn eindejaarsconference “Tirade”. Hij doet dit op zijn eigen manier en bundelt zijn opgekropte frustraties in een fictief verhaal, waar hij boos afrekent met de vertegenwoordigers van het volk. Niet dat Stijn komt aandraven met oplossingen voor alle problemen of een politiek standpunt inneemt, verre van. Twee uur lang weet hij ons enkel met boosheid en humor aan onze stoel te kluisteren en rekent hij af met de Belgische politieke klasse, die hij meer en meer is gaan verfoeien. De feiten, schandalen en anekdotes die hij aanhaalt zijn iedereen reeds bekend, maar Stijn weet ze met een kritische kijk en zijn wervelend enthousiasme, opnieuw levendigheid en vuur in te blazen.

Minister van financiën Johan Van Overtveldt blijkt het grootste slachtoffer in Stijn Meuris’ parabel en zijn tronie pronkt als projectie op de achtergrond, bij de opening van "Tirade" vergezeld van de klagende stem van Rufus Wainwright. Van Overtveldt wordt, niets vermoedend, door Stijn ontvoert en in de kofferbak van zijn oude Volvo gedumpt, op weg naar een oncomfortabel rondje Belgische schandaalpolitiek. Eigen schuld, Van Overtveldt had Meuris, tijdens de bankencrisis maar geen ondemocratisch, staatsgevaarlijk sujet moeten noemen, toen Stijn in zijn eerste Facebook post ooit, opriep om niet meer te gaan stemmen en dit voor JVO een duidelijk bewijs was van Meuris' inciviek gedrag. De spreekwoordelijke druppel, die echt aanzette tot de ontvoering was echter JVO's benoeming als minister van Financiën. Een minister die blijkbaar niet kan rekenen en er niet van wakker ligt om er enkele miljarden naast te zitten, feit dat bovendien door alle collega politici als een akkefietje onder tafel wordt geveegd.

Dat dit en zovele andere zaken met de mantel der liefde worden toegedekt door zij die aan de macht zijn, is er voor Stijn Meuris helemaal over. Voor hem is heel de politieke klasse gedegradeerd tot hufters en gangsters, die consequent aangestoken zijn met hetzelfde besmettelijke virus. Zelfs zijn persoonlijke vriend en immens populaire Heiland, Steve Stevaert zaliger, moest eraan geloven. Ook Steve draaide zijn hand niet om voor een leugentje voor bestwil. Zoiets heeft Hasselaar Stijn Meuris recht in het hart getroffen, maar de feiten zijn er en zijn kritiek is niet mals.

De schandalen swingen de pan uit en de opeenstapeling ervan doet terecht de wenkbrauwen fronsen. Zo schijnt vet betaalde postjes creëren voor vriendjes, een bedje te zijn waarin alle partijen ziek zijn in dit maar liefst zes regeringen tellende land. Het leidt onvermijdelijk tot verkeerde keuzes voor onbekwame mensen, die zich paradijselijk goed verloond, ongebreideld en ongestraft kunnen wentelen in een verdorven politieke cultuur. Voorbeelden zijn er legio en Stijn pikt er gevat en humoristisch op in. Zijn de ministers opgesoupeerd, dan maken we wel enkele staatssecretarissen bij. What's in a name: staatssecretaris van Fraudebestrijding John Crombez wist zo het dossier van het windmolenpark samen met stadsgenoot, keizer Johan Van de Lanotte, naar Oostende te halen, ten koste van de Limburgse reconversie maatschappij en werd daarna doodleuk omhoog ontslagen tot fractieleider van de Spa.

Maggie De Block kreeg lang genade van Stijn Meuris, maar sinds zij als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1,3 miljard bespaart in de zorgsector, wordt ook zij bestempeld als niet bepaald een voorbeeld voor de volksgezondheid met haar wel zeer beeldvullende verschijning. Kop van jut is eveneens Pieter De Crem, die tijdens zijn functie als staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, even op eigen initiatief een halfjaarlijks studentenuitstapje naar de universiteit van Harvard organiseerde, op kosten van de belastingbetaler natuurlijk. Ook Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege moest het in haar drievoudige functie ontgelden als kampioen der onbekwaamheid en deed zo haar Engelse voornaam alle eer aan. En zo volgt het ene schandaal het andere op, met steeds wisselende hoofdrolspelers. Dat “Tirade” gaandeweg nog zal meegroeien in de actualiteit, bewijst Stijn door het actuele hot item van Kazachgate met Armand Dedecker op te dissen, met de belachelijke stoelendans van de geschorste voorzitter als climax.

Het einde van de voorstelling is even dramatisch en gruwelijk als spitsvondig, met de filmische uitgebeelde dood van een in Stijn's Volvo gecrashte Van Overtveldt en een Meuris die zich achter een als spreekstoel fungerende New Jersey schaart, waarmee hij net daarvoor nog de betonstop riduculiseerde. Dit contrasteert knap met een op de achtergrond geprojecteerd bos, dat bewoond wordt door bange wezels, die gedomineerd worden door boosaardige buffels, een parabel die kan tellen als metafoor.

Wil Stijn Meuris ons met “Tirade” een geweten schoppen en ons aanmanen tot meer burgerlijk verzet? Zal het de politieke generatie aanzetten tot nadenken om zo tot inkeer te komen? Dit laatste is twijfelachtig, maar hij heeft gelijk als hij ons vergelijkt met bange wezels. Het verzet zal gezamenlijk vanuit de burgers zelf moeten komen. Deze boodschap blijft hangen na “Tirade”, zijn conference of noem het nieuwe roeping, die Stijn Meuris duidelijk op het lijf is geschreven. Voor of tegenstander, het laat niemand onberoerd en laat dit nu net de bedoeling zijn. Ga dit zeker beleven, want dit was enkel een greep uit hetgeen er te beleven viel.

Yvo Zels


 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

Artiest info
website  
facebook  

AB, BRUSSEL - 22/12/16